cvet2

ТОКОМ ШКОЛОВАЊА, ЦВЕЋАР-ВРТЛАР:
• Аранжира ентеријер и екстеријер
• Преноси пројекте зелених површина на терен, врши надзор на садњи
• Производи цвеће
• Производи украсно шибље и декоративно дрвеће
• Планира и подиже привлачне окућнице

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОСЛИ
• У цвећарама
• У декоративним центрима

 

НАСТАВА
• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
СТРУЧНА ПРАКСА - 40% ОД УКУПНОГ ФОНДА ЧАСОВА

ТАКМИЧЕЊА
Сваке године:
• учествујемо на такмичењима, манифестацијама и саборима
• посећујемо сајам хортикултуре


 
Презентација образовног профила Цвећар-вртлар

  


Образовни профили

Образовни профили