Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Венера Арсенов Бојовић Директор установе
Људмила Марков Секретар установе
Јелка Богдановић Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Чобељић Бојана  Немачки језик
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Јованов Зоран  Верска настава
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Јаћимовић Драгана Енглески језик
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јаџић Јелена Француски језик
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Кебић Ненад Математика
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Ковач Весна Туристичко –угоститељска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Мицић Мирјана Математика
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Предраг Економска група предмета
Петровић Саша Рачунарство и информатика
Петровић Жељка Куварство
Радивојев Милан Услуживање
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Теодор  Књегињић Географија, Туристичка географија
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Томић Александра Историја
Тот Роберт Социологија, Устав и права грађана
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Хајду Барбара Ликовно
Хајду Тања Економска група предмета
Шалипур Ивана Куварство
Стојановић Мирослава Психологија

 

Попадић Јелена  Координатор практичне наставе
Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Стојановић Романца Административни радник; Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар
Марковић Ђорђе Хигијеничар
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Бубњевић Сњежана Хигијеничар
Лазаревић Соња Хигијеничар
Ђукић Драгана Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Црепајски Стеван Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Рајковић Слободан Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Бељан Александар Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Јовановић Дарко  Магационер