Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Весна Павловић-Кирилов Директор установе
Људмила Марков Секретар установе
Благојевић Јелка Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Арсенов Бојовић Венера Енглески језик
Чобељић Бојана  Немачки језик
Ђукић Ливија  Пољопривредна група предмета
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Јованов Зоран  Верска настава
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јаџић Јелена Француски језик
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Ковач Весна Туристичко –угоститељска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Манчев Снежана Пољопривредна група предмета
Марков Лидија Куварство
Мицић Мирјана Математика
Милер Здравковић Оливера Математика
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Жељка Куварство
Радивојев Милан Услуживање
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Теодор  Књегињић Географија, Туристичка географија
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Стојановић Јелена Практична настава
Томић Александра Историја
Тот Роберт Социологија, Устав и права грађана
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Ћулафић Синиша Рачунарство и информатика
Хајду Барбара Ликовно
Хајду Тања Економска група предмета
Чолаковић Душан Услуживање са практичном наставом
Шалипур Ивана Куварство
Стојановић Мирослава Психологија

 

Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Стојановић Романца Административни радник; Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар
Марковић Ђорђе Хигијеничар
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Бубњевић Сњежана Хигијеничар
Костић Бисенија Хигијеничар
Ђукић Драгана Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Црепајски Стеван Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Рајковић Слободан Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Филеп Роберт Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Јовановић Дарко  Магационер