Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Венера Арсенов Бојовић Директор установе
Људмила Марков Секретар установе
Јелка Богдановић Шеф рачуноводства
Романца Стојановић Административни радник 

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Чобељић Бојана  Немачки језик
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Јованов Зоран  Верска настава
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Јаћимовић Драгана Енглески језик
Ђорђевић Миливојe Mашинска група предмета
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јаџић Радосава Француски језик
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Барбуловић Тијана Туристичко –угоститељска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Стојановић Жаклина Математика
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Предраг Економска група предмета
Петровић Жељка Куварство
Радивојев Милан Услуживање
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Теодор  Књегињић Географија, Туристичка географија
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Савић Милош Историја
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Хајду Барбара Ликовно
Хајду Тања Економска група предмета
Шалипур Ивана Куварство
Мијатовић Тијана Психологија

 

Попадић Јелена  Организатор практичне наставе
Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Јелица Брзован Цветковић Помоћни наставник
Кирти Томаш Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар
Марковић Ђорђе Хигијеничар
Тошић Олгица Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Бубњевић Сњежана Хигијеничар
Лазаревић Соња Хигијеничар
Ђукић Драгана Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Црепајски Стеван Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Рајковић Слободан Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Ивковић Марко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Јовановић Дарко  Магационер