Ми смо школа која образује ученике потребним знањима, вештинама и компетенцијама које захтева тржиште рада, оспособљавамо их за само-образовање и правилну самопроцену сопствених вредности.
Школа има 14 одељења, а ученици се образују за следећа занимања:

• туристичко-хотелијерски техничар
• техничар хортикултуре
• кувар
• конобар
• посластичар
• цвећар-вртлар
• руковалац-механичар пољопривредне механизације
• пољопривредни произвођач
 
Наша школа поседује два информатичка кабинета, савремену машинску радионицу, кабинете за извођење практичне наставе из куварства и услуживања, пластенике, стакленике, спортску халу, терен за фудбал...

У оквиру школе, за ученике смера руковалац-механичар пољопривредне технике и пољопривредни техничар, организује се обука и оспособљавање за вожњу, тако да ученици у оквиру школе бесплатно полажу за F категорију.
logosi

 

 

Доквалификација и преквалификација – образовни профили

Доквалификација

Доквалификацију уписује неко са завршеном трогодишњом школом, било којом и у било који образовни профил. Уписује се само IV година. Полажу се предмети разлике из прве, друге, треће година, а полаже се цела IV година.

Преквалификација

Преквалификација је промена образовног профила и уписује се само завршни разред било да је трећи или четврти степен. Полажу се предмети разлике из прве, друге и треће године, а полаже се цела IV година.

У доквалификацији и преквалификацији образовни профили су:

 • Техничар хортикултуре
 • Техничар пољопривредне технике
 • Туристички техничар
 • Кулинарски техничар
 • Угоститељски техничар
 • Кувар
 • Конобар
 • Посластичар
 • Цвећар-вртлар
 • Пољопривредни произвођач
 • Руковалац-механичар пољопривредне технике

Пети степен

Образовни профили: кувар специјалиста и конобар специјалиста.
Траје једну годину, а услов је да је лице завршило средњу школу и да је радило у струци три године.

 

 

Историјат школе

Средња стручна школа "Васа Пелагић" садашњи је назив средње школе у Ковину основане Решењем Народног одбора среза Панчево од 1. јула 1961. године. Оснивачи школе су НОС Панчево, НО Општине Ковин, Фабрика шећера, пољопривредна добра и земљорадничке задруге на територији општине Ковин.
Школа је основана као пољопривредна школа ратарско-живинарског смера. Каснијом трансформацијом прераста у образовни центар који поред пољопривредне образује ученике металске, електро и грађевинске струке.
Од 1975. до 1987. године, у школи су се образовали ученици у оквиру ових струка. Почев од 1987. године укидају се прво грађевинска, затим електро, а од школске 1989/90. године и машинска струка.

Школа функционише каo Средња стручна школа "Васа Пелагић" од 2009. године решењем Покрајинског секретаријата за образовање и решењем Трговинског суда у Панчеву.