Бравар-заваривач је нови образовни профил у нашој школи у трогодишњем трајању.

Бравар-заваривач је данас веома тражено и дефицитарно занимање, тако да се по завршетку школовања матуранти врло лако запошљавају.

бра0

За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Бравар-заваривач, планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима.

брав3

Такође врши заваривање поступком електролучног (REL, MIG, MAG, TIG) и електроотпорног заваривања заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

.brav4


 


Образовни профили

Образовни профили