ugsasckcv

У петак 23. фебруара у школској радионици одржан је угледни час под називом „Оцртавање, обележавање, турпијање и стезање“. Час су одржали наставници практичне наставе Ђорђевић Миливоје и Кирти Томаш, а активно учешће имали су ученици 1 разреда усмерења бравар-заваривач. Циљ часа био је оспособљавање ученика за самостално оцртавање, обележавање, стезање и придржавање материјала. Поменуте вештине ученици су развијали на конкретном примеру израде Летњиковца – односно долажење до идејног решења за правилан распоред клупа за седење и дизајн клупа.

Угледном часу присуствовале су колеге из других подручја рада Ђан Срђан, Барбуловић Тијана, Стојановић Јелена са ученицима 3цр одељења, Брзован-Цветковић Јелица, оделењски старешина Хајду Тања, координаторка практичне наставе Попадић Јелена и директорка школе Венера Арсенов-Бојовић.

Текст и фотографије:

Ђорђевић Миливоје и Хајду Тања

Архива чланака