У нашој школи је, у складу са Смерницама за организацију  и реализацију  образовно-васпитног рада у средњој  школи у школској 2023/2024. години Министарства просвете, јасно истакнута визија  развоја школе и  на основу ње  у партиципативном процесу  дефинисан  мото (идентитет) школе. Мото  је један од важних симбола  школе који је познат и општеприхваћен. Управо из тих разлога је на предлог Ученичког парламента организован  конкурс за  идејно решење  беџа са мотом школе. За мото школе „Примењујем научено да свет буде  лепши“ било је неопходно да појединици или одељенске заједнице ураде идејно решење беџа. На  конкурс су се пријавили са својим радовима: одељење 1. бз, и ученици: Ивана Крамба, Вук Шекуларац и Лаура Келча. Ученички парламент је на састанку поводом гласања за најбоље идејно решење, једногласно изабрао рад ученице Лауре Келча. Да је Лаурин рад најбољи, потврдила је и  комисија, у чијем саставу је био и представник Ученичког парламента.  Лаура је за свој рад добила новчану награду и похвалницу, коју је примила уочи школске славе Свети Сава.  Захваљујемо свим учесницима и Лаури честитамо на још једној награди.


 

Тијана Барбуловић

Архива чланака