Жеља ученика I и II године бравар-заваривач да се специјализују за израду делова различитих металних конструкција, односно да науче да обрађује различите металне профилне цеви и лимове, као и да изводе различите поступке заваривања, да израђују, монтирају галантерију, врше заваривање машинско браварских и грађевинских конструкција, најбоље је огледало праксе коју ученици обављају у Васиној машинској радионици.

Радни задаци наших ученика бравар-заваривач за ово занимање су усмерени на припрему, планирање пословног процеса, а који се односи на израду техничких цртежа, као и да тумаче техничку документацију. Очекује се да сваки ученик познаје и да у потпуности поштује одредбе стандарда квалитета за ту струку, али исто тако би требало и да поседује одређена знања која су везана за област естетике. У домен рада занимања бравар-заваривач свакако спада процес бојења, односно фарбања.

У суштини, опис радних задатака најчешће зависи и од тога у ком сегменту ће се наши ученици са стеченом дипломом за ово занимање запослити. У сваком случају се од њих очекује да уз све наведено и максимално поштују мере које су прописане, а односе се на систем безбедности и заштите на раду. То је наш заједнички циљ.

Архива чланака