Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Аустријском организацијом ОЕАД ради на реализацији пројекта „Побољшање сарадње између школе и привреде“. Основни циљ пројекта је унапређење квалитета наставе у средњим стручним школама.

Одржан је консултативан састанак са циљем да се анализира примена Правилника о реализацији практичне наставе и професионалне праксе.

Наша школа, односно организатор практичне наставе Јелена Попадић, имајући у виду значај ове теме за свакодневни рад узела је активно учешће на овом семинару.

Архива чланака