Опис предмета јавне набавке: осигурање усева од пожара, града и грома, за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 20. мај 2016.
Одговор на захтев заинтересованог лица 13. мај 2016.
Конкурсна документација 10. мај 2016.
Позив за подношење понуда 10. мај 2016.