Опис предмета јавне набавке: Средства за заштиту биља за потребе Пољопривредног газдинства, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину.

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 08. април 2016.
Одлука о додели уговора 08. март 2016.
Конкурсна документација 18. фебруар 2016.
Позив 18. фебруар 2016.