Јавна набавка мале вредности добара – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2020/2021. години:

- NPK комплексно минерално ђубриво, формулације 15:15:15 + 7SO3 + Zn  L.A.T. BOREALIS или одговарајуће (eквивалентно) упаковано у врећама од по 25 kg на индустријској палети, у укупној количини од 22 000 kg.

- UREA, Азот (N) 46% / - 0,4% - (NH2- амидни азот) L.A.T. BOREALIS или одговaрајуће (еквивалентно) упаковано у врећама од по 25 kg на индустријској палети, у укупној количини од 11 000 kg.

- KAN 27%N ( по 13,5 у амонијачном и у нитратном облику) + 12,5 CaO, L.A.T. BOREALIS  или одговарајуће (еквивалентно) у укупној количини од 3000 kg.

 

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 29.5.2020.
Позив за подношење понуда 29.5.2020.