Опис предмета јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности услуга – жетва, односно услуге повезане са пољопривредном производњом:

 I  меркантилне пшенице на укупној површини од 33 ha 71 ar 86 m2,

   меркантилног сунцокрета на укупној површини од 19 hа 79 ar 84 m2 и

   меркантилног кукуруза на укупној површини од 21 hа 2 аr 9 m2 m2.

II Укупна површина на којој ће се обавити жетва је 73 hа 53 аr 79 m2.

III Истовремено са жетвом неопходно је уситнити биљне остатке, осим пшенице где слама остаје у редовима.

IV Ради усклађивања агро рокова, радови на жетви усева морају се спровести у пуној зрелости усева, сукцесивно,  и то у следећем периоду:

  1. меркантилна пшеница – жетва од 25.6.2020. године до 15.7.2020. године;
  2. меркантилни сунцокрет – жетва од 15.8.2020. године до 15.9.2020. године и
  3. меркантилни кукуруз – жетва од 20.9.2020. године до 30.10.2020. године.

 

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 30.4.2020.
Позив за подношење понуда 30.4.2020.