Опис предмета јавне набавке: Семенског кукуруза – HIBRIDI „PIONEER“ третирани инсектицидom сонидом или одговарајућег квалитета са превозом и истоваром на школској економији и то: F38 -48 џакова, N01 - 51 џак

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученом уговору 08. април 2016.
Одлука о додели уговора 20. март 2015.
Конкурсна документација 04. фебруар 2015.
Позив за подношење понуда 04. фебруар 2015.