Јавна набавка мале вредности услуга – организовање екскурзије за ученике у школској 2019/2020. години – 63516000- услуге организације путовања и то –

Дводневне екскурзије у Сокобању (итинерар : Ковин – Свилајнац – Деспотовац – Ћуприја – Сокобања – Јагодина – Ковин), на бази једног пуног пансиона.

 

Тип документа Датум објаве

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

25.11.2029.
Конкурсна документација 15.11.2019.
Позив за подношење понуда 15.11.2019.