Јавна набавка мале вредности добара – пшенице, и то:

I Сорта  „СОЛЕХИО“ произведена у 2019. години и заштићена фунгицидом или одговарајућа (еквивалентна) у смислу члана 72. став 4.  Закона о јавним набавкама, са карактеристикама:

  • средње рана сорта;
  • приносна сорта са задовољавајућим квалитетом брашна;
  • сорта са веома израженим бокорењем;
  • сорта са осјем;
  • изражена толерантност на болести;
  • висока толерантност на лисну рђу (Puccinia sp.);
  • сетвена норма 400 клијавих зрна по метру квадратном;
  • подноси појачано ђубрење азотом.
Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 9.9.2019.
Позив за подношење понуда 9.9.2019.