Опис предмета јавне набавке: минерално ђубриво-НПК (15:15:15)-30000 кг. ( џакови од 25 кг) - ЛИНЦЕР или одговарајуће и УРЕА 21000 кг ( џакови од 25 кг) ЛИНЦЕР или одговарајуће

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 03. септембар 2014.
Позив за подношење понуда 03. септембар 2014.