Јавна набавка мале вредности добара – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2019/2020. години:

 - NPK комплексно минерално ђубриво, формулације 15:15:15 + 7SO3 + Zn  L.A.T. BOREALIS или одговарајуће (eквивалентно), упаковано у врећама од по 25 kg на индустријској палети, у укупној количини од 23 000 kg.

- UREA, Азот (N) 46% / - 0,4% - (NH2- амидни азот) L.A.T. BOREALIS или одговрајуће (еквивалентно) упаковано у врећама од по 25 kg на индустријској палети, у укупној количини од 10 000 kg.

- SAN (стабилизовани амонијум-нитрат) Азот (N) 33% / -0,6% (16,5%  N-NO3 нитратни и 16,5%  N-NH4 амонијачни азот), у укупној количини од 6600 kg.

 

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 17.06.2019.
Позив за подношење понуда 17.06.2019.