Опис предмета јавне набавке: УСЛУГА - ЖЕТВА усева са уситњавањем (тарупирањем) биљних остатака  у 2014 години  и то СУКЦЕСИВНО за потребе  ССШ „Васа Пелагић“ Ковин

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 15. мај 2014.
Позив за подношење понуда 15. мај 2014.