Предмет јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности добара – пшенице, и то:

I Сорта „СОЛЕХИО“ произведена у 2018. години и заштићена фунгицидом или одговарајућа (еквивалентна) у смислу члана 72. став 4. Закона о јавним набавкама, са карактеристикама:

  • средње рана сорта;
  • приносна сорта са задовољавајућим квалитетом брашна;
  • сорта са веома израженим бокорењем;
  • сорта са осјем;
  • изражена толерантност на болести;
  • висока толерантност на лисну рђу (Puccinia sp.);
  • сетвена норма 400 клијавих зрна по метру квадратном;
  • подноси појачано ђубрење азотом.

II Набавити у количини од 8.500 kg (236 kg/ha)

 

Тип документа Датум објаве
Конкурсна документација 24.08.2018.
Позив за подношење понуда 24.08.2018.