Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – горивa, сукцесивно почев од 1.4.2018. године до 31.3.2019. године, и то:

I Евро дизел

У количини 7 000 литара

II Евро премијум БМБ 95

У количини 1 500 литара

 

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 05.03.2018.
Конкурсна документација 21.02.2018.
Позив за подношење понуда 21.02.2018.