Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – семе кукуруза:

I ПО216 Optimum AQVAmax произведен у 2017. години, заштићен инсектицидом (Сонидо) или одговарајући са следећим карактеристикама:

 • хибрид ФАО 510 групе зрења:
 • намењен за регионе гајења који имају дефицит воде у сезони;
 • изузетно толерантан на високе температуре;
 • стабло високо са вишим положајем клипа;
 • зрно у типу зубана;
 • брзо отпуштање влаге у јесен;

У количини 51 сетвених јединица са по 25 000 зрна

II П9903 Optimum AQVAmax произведен у 2017. години и заштићен инсектицидом (Сонидо) или одговарајући са следећим карактеристикама:

 • хибрид ФАО 390 група зрења
 • намењен за сушне, полусушне и полувлажне регионе
 • стабло средње висине и нижег положаја клипа
 • зрно у типу зубана
 • врло брзо отпушта влагу
 • врло висок принос у овој групи зрења

У количини 127 сетвених јединица са по 25000 зрна

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 05.03.2018
Конкурсна документација 24.01.2018.
Позив за подношење понуда 24.01.2018.