Опис предмета јавне набавке: Добра - набавка горива oд 01.04.2017 године до 31.03.2018. године то СУКЦЕСИВНО за потребе Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 17.03.2017.
Конкурсна документација 06.03.2017.
Позив за подношење понуда 06.03.2017.