Опис предмета јавне набавке: средства за заштиту биља за потребе Пољопривредног газдинства, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, са превозом и истоваром на школској економији...

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 27.02.2017.
Конкурсна документација 09.02.2017.
Позив за подношење понуда 09.02.2017.