Опис предмета јавне набавке: семена сунцокрета за потребе школске економије Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину,за заснивање производње сунцокрета у 2017. години.

Тип документа Датум објаве
Уговор  24.02.2017.
Одлука о додели уговора 09.02.2017.
Конкурсна документација 25.01.2017.
Позив за подношење понуда 25.01.2017.