Врста и количина добара, односно врста и обим услуга:

За организацију и извођење студијског путовања ученика IV
разреда - екскурзије
Златибор
од 10. до 12. априла 2017. године

pdf