Опис предмета јавне набавке: Ограда - ограђивање парцеле на КП број 3. КО Ковин, Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин,на адреси Цара Лазара 261.

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 21. октобар 2016.
Одговор на захтев потенцијалног понуђача 12. октобар 2016.
Измена и допуна конкурсне документације 07. октобар 2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда  07. октобар 2016.
Одговор на захтев потенцијалног понуђача 07. октобар 2016. 
Одговор на захтев потенцијалног понуђача 07. октобар 2016.
Одговор на захтев потенцијалног понуђача 07. октобар 2016.
Измена и допуна конкурсне документације 04. октобар 2016.
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 04. октобар 2016.
Конкурсна документација 22. септембар 2016.
Позив за подношење понуда 22. септембар 2016.