Опис предмета јавне набавке: Радови - Инвестиционо одржавање приступног пута и паркинга у оквиру Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 27. јун 2016.
Одговор на захтев заинтересованог лица 16. јун 2016.
Конкурсна документација 13. јун 2016.
Позив за подношење понуда 13. јун 2016.