Опис предмета јавне набавке: минерално ђубриво

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 16. јун 2016.
Измена и допуна - Конкурсна документација 01. јун 016.
Измена и допуна - Позив за подношење понуда 01. јун 2016.
Конкурсна документација 31. мај 2016.
Позив за подношење понуда 31. мај 2016.