Угледни час „Сеоска домаћинства у туризму“

У уторак 23. маја 2023. године ученици треће године усмерења цвећар-вртлар одржали су угледни час под називом „Сеоска домаћинства у туризму“. Час је организован и релизован уз подршку предметних наставника Стојановић Гордане и Хајду Тање. Угледни час представља интересанту корелацију предмета Аграрни туризам и Предузетништва, а имао је за циљ да прикаже пословну идеју за оснивање етно пансиона и ширење свести о могућностима у сеоском туризму. Часу су присуствовали ученици треће године смера туристичко-хотелијерски техничар, наставница агенцијског и маркетинга Ковач Весна, наставница биологије и екологије Пауновић Боја и школски психолог Љубојевић Драгана. Након кратке презентације ученика домаћина, сви присутни учестовали су у разговору о потенцијалу ковинске општине за развој етно домаћинства и сеоског туризма.

Хајду Тања

Архива чланака