Нове саднице

19.априла смо у еколошкој акцији посадили 5 садница храста у нашем дворишту.

Садне јаме су ископали и храстове посадили ученици другог и трећег разреда образовног профила руковаоц механичар пољопривредне технике и цвећар-вртлар.

Фотографије говоре да је ова пролаћна акција била не само корисна већ и забавна.

Г.Стојановић

Архива чланака