Републичко такмичење ученика из области пољопривреде и хортикултуре

У Зрењанину је 17.и.18.марта 2023.године одржано РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ

Наша школа је имала представнике  у две области:

Израда цветног аранжмана са радним задатком Романтични аранжман , за образовни профил цвећар-вртлар.

Ученица Александра Петковић освојила је треће место са 46 од могућих 50 бодова.

Александра је ученица трећег разреда обрзовног профила цвећар-вртлар.

Ментор Гордана Стојановић.

 и

Спретна вожња трактора са приколицом на полигону уз проверу теоретског знања,за образовни профил руковалац механичар пољопривредне технике.

Ученик Предраг Балаж је на тесту провере теоретских знања сакупио 24,5 од могућих 30 бодова ,а после практичног рада је имао 91,7.

Предраг је ученик трећег разреда образовног профила руковалац механичар пољопривредне технике.

Ментор Срђан Ђан.

Гордана Стојановић

Архива чланака