Практична настава образовног профила бравар-заваривач

Од ове школске године наша школа образује један од тренутно најтраженијих занимања у трогодишњем трајању, а то је смер бравар-заваривач.

Ово занимање свим ученицима пружа могућност да се посвете изради различитих производа од метала, као и делова различитих машина и алата.

Радни задаци за ово занимање су усмерени на добру припрему, планирање радног процеса, а све у циљу израде различитих конструкција од метала. Зато се и очекује да сваки ученик познаје, као и да у потпуности поштује одредбе стандарда квалитета за ту струку која се стиче на теоријској настави. Исто тако би требало и да поседују одређена знања која су везана за област естетике, функционалности и примене финалног производа.

Све горе наведено наши ученици уз асистенцију предметног наставника већ смело и одважно извршавају у другом полугодишту кроз своје радне задатке. На пољу рада успешно сарађују са образовним профилом руковалац механичар пољопривредне технике у изради и поправци пољопривредних делова.

Желимо им пуно успеха у даљем раду и напредовању.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Архива чланака