Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Весна Павловић-Кирилов Директор установе
Људмила Марков Секретар установе
Благица Крстић Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Арсенов Бојовић Венера Енглески језик
Влашић Душан Пољопривредна група предмета
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Добрић Јованка Социологија, Устав и права грађана
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Ковач Весна Туристичко –угоститељска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Лунц Драгана Енглески језик
Љубојевић Драгана Психологија
Манчев Снежана Пољопривредна група предмета
Милер Здравковић Оливера Математика
Костић Дејан Верска настава
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Жељка Куварство
Петровић Саша Рачунарство и информатика
Покрајац Милица Француски језик
Радивојев Милан Услуживање
Рајић Иван Географија, Туристичка географија
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Секулић Марко Историја
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Стојановић Јелена Практична настава
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Ћулафић Синиша Рачунарство и информатика
Хајду Тања Економска група предмета
Чолаковић Душан Услуживање са практичном наставом
Шалипур Ивана Куварство

 

Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Драгић Михајло Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар
Марковић Ђорђе Хигијеничар
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Ђурић Андријана Хигијеничар
Филеп Силвија Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Недељковић Небојша Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Филеп Роберт Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Ваштаг Иван Магационер
Кузмановић Стеван Административни радник