Запослени

  • Управа школе и администрација
  • Стручна служба
  • Наставно особље
  • Ваннаставно особље

 

Весна Павловић-Кирилов Директор установе
Људмила Марков Секретар установе
Благојевић Јелка Шеф рачуноводства

 

Љубојевић Драгана Психолог
Стоја Сенка Библиотекар

 

Анђелковић Манић Драгана Физика 
Арсенов Бојовић Венера Енглески језик
Видић Милош Немачки језик
Влашић Душан Пољопривредна група предмета
Вукашинов Петар Пољопривредна група предмета
Гајић Биљана Енглески језик
Дончић Милош Верска настава
Држајић Игор Физичко васпитање
Ђан Срђан Пољопривредна група предмета
Зајц Сандра Физичко васпитање
Јаџић Јелена Француски језик
Јокић Татјана Националне кухиње
Кебић Живан Пољопривредна група предмета
Којић Коста Пољопривредна група предмета
Копривица Славиша Економска група предмета
Ковач Весна Туристичко –угоститељска група предмета
Кулезић Мијаило Услуживање
Љубојевић Драгана Психологија
Манчев Снежана Координатор
Марковић Лидија Куварство
Милић Мирјана Математика
Милер Здравковић Оливера Математика
Станисављев Марија Српски језик и књижевност
Пауновић Боја Хемија, Познавање робе
Петровић Жељка Куварство
Покрајац Милица Француски језик
Попадић Јелена Пољопривредна група предмета
Радивојев Милан Услуживање
Рајић Иван Географија, Туристичка географија
Ратковић Весна Српски језик и књижевност
Стевановић Мирјана Туристичко-угоститељска група предмета
Стојановић Гордана Пољопривредна група предмета
Стојановић Јелена Практична настава
Томић Александра Историја
Тот Роберт Социологија, Устав и права грађана
Тришић Игор Туристичко-угоститељска група предмета
Ћулафић Синиша Рачунарство и информатика
Хајду Барбара Ликовно
Хајду Тања Економска група предмета
Чолаковић Душан Услуживање са практичном наставом
Шалипур Ивана Куварство

 

Чукулеску Слободан Помоћни наставник
Стојановић Романца Административни радник; Помоћни наставник
Пивљаковић Дарко Домар
Марковић Ђорђе Хигијеничар
Стојановић Сузана Хигијеничар
Рнић Аница Хигијеничар
Ђурић Андријана Хигијеничар
Филеп Силвија Хигијеничар
Пивљаковић Мирјана Хигијеничар
Црепајски Стеван Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Рајковић Слободан Техничар инвестиционог и техничког одржавања
Пушоњић Дарко Руковалац пољопривредне механизације на школској економији
Филеп Роберт Руковалац пољопривредне механизације на школској економији 
Ваштаг Иван Магационер