27.11.2018. у Ректорату Универзитета Сингидунум, потписан је Споразум о сарадњи са универзитетом Сингидунум у области образовања и стручног усавршавања.

Испред универзитета Сингидунум споразум је потписао проф. др Милован Станишић, председник, а испред наше школе наставник рачунарства и информатике Синиша Ћулафић.

Потписани споразум са Универзитетом Сингидунум круна је заједничке жеље ове две установе да подрже развој кадрова у области наставе, те да подрже унапређење и оплемењивање наставних процеса, изражавајући спремност да заједнички раде на ојачавању професионалних и стручних капацитета запослених у области образовања и васпитања, потврђујући своју дугорочну опредељеност да, заједничким деловањем, помогну свеобухватно образовање ученика, унапређење квалитета наставних процеса и стручно усавршавање наставника.

Овим споразумом утврђују се међусобни односи, услови и циљеви, а ради постизања заједничке пословне сарадње.

Споразум предвиђа сарадњу на развоју и примени савремених облика и метода наставе/образовања и међусобну сарадњу у формалном образовању, усавршавању, обуци и тренингу, а као најинтересантније наводимо следеће:

посредством реализације континуираних гостујућих предавања за ученике Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, по избору стручних органа школе;

посредством реализације стручних семинара Универзитета Сингидунум за наставнике Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину, као и припадајућих стручних усавршавања/радионица.

Овим активностима се реализује Развојни план школе, а кроз радионице и стручно усавршавање како наставника тако и ученика, школа ће се, надамо успешно преипремити за изазове које носи будућност!

Синиша Ћулафић