На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице број 128-611-34/2018-01 од 4.9.2018. године, којим је дата сагласност на упис ученика за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију, утврђен је број полазника, за следеће профиле –

У четворогодишњем трајању за доквалификацију

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Техничар пољопривредне технике

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

2.

Техничар хортикултуре

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

3.

Туристички техничар

(Подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

4.

Кулинарски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

5.

Угоститељски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

6.

Пољопривредни техничар

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5


У трогодишњем трајању за преквалификацију

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Кувар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

2.

Конобар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

3.

Посластичар

(Подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

4.

Цвећар/вртлар

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

5.

Пољопривредни произвођач

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

6.

Руковалац-механичар пољопривредне технике

(подручје рада – пољопривреда, производња и прерада хране)

5


У четворогодишњем трајању за преквалификацију

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Техничар пољопривредне технике

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

2.

Техничар хортикултуре

(подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

3.

Туристички техничар

(Подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

4.

Кулинарски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

5.

Угоститељски техничар

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

10

6.

Пољопривредни техничар

(подручје рада – пољопривреда, производња и прерада хране)

10


У специјалистичком образовању

Редни

број

Образовни профил

Предвиђен број кандидата

1.

Кувар специјалиста

(подручје рада – Трговина, угоститељство и туризам)

5

2.

Конобар специјалиста

(подручје рада – трговина, угоститељство и туризам)

5

3.

Цвећар специјалиста

(Подручје рада – Пољопривреда, производња и прерада хране)

5

4.

Пољопривредни механизатор специјалиста

(подручје рада – пољопривреда, производња и прерада хране)

5

Упис