cvetak

park cveceТОКОМ ШКОЛОВАЊА, ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ:
• Аранжира ентеријер и екстеријер
• Преноси пројекте зелених површина на терен, врши надзор на садњи
• Производи цвеће
• Производи украсно шибље и декоративно дрвеће
• Планира и подиже привлачне окућнице

 

ГДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОСЛИ
• У цвећарама
• У декоративним центрима

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
•Може да настави школовање на свим факултетима

НАСТАВА
• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
СТРУЧНА ПРАКСА


ТАКМИЧЕЊА
Сваке године:
• учествујемо на такмичењима, манифестацијама и саборима
• посећујемо сајам хортикултуре


 


Образовни профили

Образовни профили