test fУписом за руковаоца механичара пољопривредне технике стичете знања из општеобразовних и стручних предмета.
Школовање траје три године.
На крају школовања стиче се диплома трећег степена стручне спреме.

Током школовања, руковалац-механичар пољопривредне технике се оспособљава за:
• Поправку трактора, комбајна и прикључних машина
• Руковање трактором и другим пољопривредним машинама
• Коришћење опреме и уређаја у пољопривредној производњи
• Производњу пољопривредних култура

Може да се запосли
• У пољопривредним предузећима
• У продавницама резервних делова
• У ремонтним радионицама
 
Може да настави школовање
• Да упише 4. степен – пољопривредни техничар
• Да упише 5. степен – механизатор специјалиста
• Да упише високе струковне студије из области пољопривреде
 
 
ВОЖЊА ТРАКТОРА

У оквиру школе организује се обука и оспособљавање за вожњу, тако да ученици у оквиру школе
бесплатно полажу за F категорију.
Са положеном F категоријом, ученици имају повољности приликом полагања за A и B категорију.
 
 Током школовања организује се посета Новосадском пољопривредном сајму, Сајму књига, изложбама, учествује се на такмичењима.

Пракса II рмпт разреда


 
 

Практична настава 1. рмпт одељења

 

Узубљивање мотора код MTZ 82
РМПТ на практичној настави

  

Ученици другог разреда руковалац-механичар пољопривредне технике врше сетву пшенице.

Ученици другог разреда руковалац-механичар пољопривредне технике припремају парцелу за сетву пшенице.
 
Презентација образовног профила Руковалац-механичар пољопривредне технике

 Обука вожње трактора - вожња трактора кроз град
 


Зимско орање у зимским условима - децембар 2018.


Пракса ученика - јесен 2018.
 


Пракса ученика - јесен 2018.

 Пракса ученика - јесен 2017.

 Пракса ученика - пролеће 2017.

 Практична настава - 2. година

 Наши ученици на 84. Међународном сајму пољопривреде

 


 Дрљање - практична настава

 Полагање возачког испита F категорије за ученике другог разреда

 Замена електропокретача - практична настава

 


Образовни профили

Образовни профили