farm

ТОКОМ ШКОЛОВАЊА, ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ БАВИ СЕ:
• биљном производњом: ратарством, повртарством и воћарством
• припремом земљишта за сејање и сађење
• одређивањем биљних култура које ће сејати, времна и начина сетве, одређивањем врсте заштите од биљних штеточина

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ
• прати раст и развој житарица, индустријског биља и поврћа
• сазреле усеве жање, убира, складишти и дистрибуира на тржиште
• прерађује ратарске производе за индустријску производњу

НАКОН ШКОЛОВАЊА МОЖЕ ДА РАДИ:

• у свакој радној организацији која се бави производњом ратарских, воћарских, повртарских и виноградарских култура
• у предузећима за прераду воћа и поврћа
• у пластеницима и стакленицима
• у шећеранама и млиновима
• на сточарским фармама
• самостално - пољопривредна производња

НАСТАВА
• Општеобразовни предмети
• Стручни предмети
• Стручна пракса

 


Образовни профили

Образовни профили