10. маја наша школа је била предмет екстерне евалуације - комисије од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за оцену квалитета рада установе. Ову контролу пролазе све основне и средње школе у Србији.
Након извршене контроле, школама се налажу мере уколико је оцена нижа од 3 (три), док је максимална оцена коју једна школа може добити 4 (четири). У току провере квалитета контролишу се области попут школске документације, посећују се часови и оцењује рад наставника, проверавају се образовна постигнућа ученика, оцењивање, допунска настава, прилагођавање програмских садржаја ученицима, међуљудски односи, организација рада, ресурси, потписани уговори између послодавца и извршилаца... Поред главних набројаних елемената, контролисано је и низ других. Сви елементи сврстани су у седам области.

Наша је школа из пет опширних области добила оцену 4 (четири), а из две области оцену 3 (три), тако да је укупна оцена 4 (четири) којом требају да се поносе родитељи, ученици, запослени и директор школе.

Архива чланака