Ученици 3. године, образовни профил техничар хортикултуре, добили су задатак да израде аранжмане за посебне прилике.
Ни овог пута није изостао тимски рад, маштовитост и оригиналност, као ни такмичарски дух који је допринео да њихов аранжман изгледа што лепше.

Весна Павловић-Кирилов

Архива чланака