24. фебруара, у нашој школи је одржан семинар под називом "Примена иновативних комуникацијских технологија".

Аутори Станиша Бањанин, самостални просветни саветник, мастер професор српског језика и књижевности, Школска управа Зрењанин; Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе, ОШ “Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ“Петар Кочић“, Наково
Реализатори Добривој Мартоноши, професор разредне наставе, директор школе, ОШ“Миливој Оморац“, Иђош; Татјана Мартоноши, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, ОШ “Петар Кочић“, Наково
Општи циљеви Унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо комуникационих технологија у настави; Оснажује наставнике за употребу иновативних комуникација у сврху унапређења квалитета наставе.
Специфични циљеви Оснаживање наставника да применом streaming технологије унапреде квалитет наставе; Оспособљавање наставника за примену интернет комуникација и база знања које се налазе на интернету у наставном процесу.
Теме програма Информационо-комуникационе технологије; Савремени облици комуникације и њихова примена у наставном процесу; Израда и значај интернет презентације; Учење на даљину

 

 

Архива чланака