27. децембра, у нашој школи је одржан семинар под називом "Вршњачко насиље и шта са њим?".

Аутори доц. др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу; Бранка Кресоја, едукатор/тренер Агенције “Life Coaching” која се бави едукацијом, психотерапијом и консалтингом; члан и едукатор ЦЗМ ФАКТА ЕДУКА
Реализатори доц, др Тања Недимовић, професорка психолошке групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу; Сандра Илић, дипл. психолог, експерт координатор за развојне програме обуке, Нафтна индустрија Србије Нови Сад, члан и едукатор ЦЗМ ФАКТА ЕДУКА
Општи циљеви Унапређење знања и вештина запослених у васпитно-образовним установама за препознавање и разумевање појаве вршњачког насиља са крајњим циљем превенирања ситуација насиља и креирања стимулативног и толерантног окружења у ВО установама.
Специфични циљеви Усвајање и унапређивање знања о појавним облицима вршњачког насиља, учесталошћу и факторима ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; Сензибилизација васпитно-образoвних радника за препознавање и процену насилног понашања - вршњачког насиља; Упознавање са програмима превенција и усвајање специфичних вештина за рад на превенцији вршњачког насиља; Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.
Теме програма Агресивност и вршњачко насиље; Фактори ризика у настанку и испољавању вршњачког насиља у васпитно-образовним установама; Програми превенције вршњачког насиља; Методе и технике за креирање рада са ученицима ради ненасилног решавања конфиликата у ситуацијама вршњачког насиља.
Број програма 24

За услуживање предавача и наставника током паузе за ручак били су задужени наши ученици-конобари, а ручак су нам припремили наши ученици-кувари.

Архива чланака