Данас је у нашој школи одржана презентација/промоција употребе соларне енергије за загревање топле воде. Презентацији су присуствовали ученици образовних профила цвећар-вртлар и техничар хортикултуре, као и следећи наставници: Срђан Ђан, Драгана Анђелковић-Манић, Весна Павловић-Кирилов, Гордана Стојановић, Јовица Узан. Ова презентација део је пројекта „Банатско сунце за све – Пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за загревање воде“. Поред интересантних информација које су добили о обновљивим изворима енергије, ученици су имали прилику да обогате своје знање из области екологије и физике.

 Весна Павловић-Кирилов


prekogranicnaПројекат „Банатско сунце за све – Пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за загревање воде“

Град Панчево и ЈКП „Грејање“ заједно са својим партнером, Општином Лугож, препознао је значај енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и заштите животне средине у прекограничном региону Баната. Заједно су аплицирали са пројектом на позив „ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Република Србија“.

Пројекат „Банатско сунце за све – Пилот пројекат за промоцију и имплементацију соларне енергије за загревање воде“ је одобрен за финансирање 31.12.2016. и његова реализација је започела јануара 2016. године.

Циљ пројекта је побољшавања и модернизација система грејања, кроз истраживање могућности коришћења обновљивих извора енергије у Панчеву и Лугошу. На пројекту Панчево побољшава и модернизује свој систем грејања тако што ће поставити систем соларних колектора чија ће се енергија корисити за загревање топле воде. Истовремено се обезбеђује и континуирано праћење практичне примене пилот система. Основни значај овог пројекта је то што ће се смањити загађење животне средине, промовисати одржива производња и потрошња енергије и подићи свест грађана о значају обновљивих извора енергије. Коришћење обновљивих извора енергије за супституцију гаса у вези са производњом топле воде донеће уштеду енергената за ову намену у висини од 49% .

 

Архива чланака