04. новембра 2016. године у нашој школи одржан је семинар под називом "Индивидуални образовни план – корак у пракси".

 Реализатори проф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; проф. др Снежана Николић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Одељење за соматопедију; мр сци. Снежана Нишевић, дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог олигофренолог, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Општи циљеви Развијање вештина наставног особља за израду, примену и праћење ИОП-а
Специфични циљеви Развијање вештина наставног особља за: Детекцију посебних потреба ученика у образовању; Дефинисање циљева, стандарда и стратегија у примени ИОП-а; Праћење и вредновање ИОП-а.
Теме програма Индивидуални образовни план - опште одреднице; Креирање, праћење и вредновање ИОПа

 

Архива чланака