У суботу, 03.12.2016. године, у просторијама Основне школе „Миша Стојковић“ Гај, одржан је семинар под називом „Индивидуализација – моја стратегија подучавања“. Прилику да усаврше своје компетенције у области поучавања и учења добили су следећи наставници наше школе: Драгана Анђелковић Манић – наставник физике и хемије, Душан Симић – наставник српског језика и књижевности, Петровић Жељка – наставник куварства и Хајду Тања – наставник економске групе предмета.

Реализатори Наташа Турунташ, наставник српског језика, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак; Марина Павловић, стручни сарадник- психолог, педагошки саветник, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
Општи циљеви Подизање нивоа компетенција наставника за индивидуализацију наставног процеса ради унапређивања квалитета наставе и учења.
Специфични циљеви Сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Оснаживање наставника за ефектан одабир облика индивидуализације у складу са специфичностима ученика; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају идивидуализоване препоруке за даље учење и стицање вештина да се иста дефинише.
Теме програма Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе; Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији; Етапе и облици индивидуализације; Индивидуализована препорука ученику за даље учење;

Семинар, из угла предавача Марине Павловић и Наташе Турунташ, изгледао је овако

Хајду Тања
(текст и фотографије)

Архива чланака