У среду 24.02.2016. године предметни наставници Саша Петровић и Тања Хајду одржали су занимљив угледни час под називом „Примена Excel-а у статистици“. Циљ угледног часа био је повезивање знања из Рачунарства и информатике и Статистике кроз демонстрацију примене Excel-а у приказивању статистичких података. Ученици III тт одељења имали су прилику, да кроз практичан рад увиде, како разлику између традиционалног и савременог начина рада, тако и њихове предности и недостатке. 

Тања Хајду и Саша Петровић

 

 

 

Архива чланака