Наша школа закључила је Протокол о сарадњи у области образовања са Техничком школом „Сава Мунћан“ из Беле Цркве. Протокол се односи на подстицање образовног и културног контакта и међусобне сарадње школа с циљем унапређења стечених знања и умећа у области наставе.
Општи циљеви Протокола јесу ширење сарадње између ученика и наставника кроз широк спектар активности.
Наставници обе школе ће кроз пројекте сарадње моћи да истакну своја знања и способности у области у којој су стручни, али и да развијају своје способности у оквиру иновација у настави. Најзначајније активности које произилазе из Протокола су:
- Узајамно повезивање ученика, наставника и ваннаставног особља обе школе
- Промоција вредности локалне заједнице – првенствено фолклора
- Организација заједничких пројеката попут културних, спортских, кулинарских и других

Архива чланака