plakatzakonk

Задатак је израдити одвојено грб и заставу који ће на најбољи начин приказивати нашу школу и повезати све смерове који постоје у школи.

Право учешћа на конкурсу имају сви бивши и садашњи ученици наше школе и ученици осмог разреда основних школа из Смедерева, Долова и са целе територије Општине Ковин .

Предлог за идејно решење грба и заставе школе не сме вређати општи државни интерес, верска и национална осећања као и јавни морал.

Пет основних принципа дизајнирања заставе:

 1. ЈЕДНОСТАВНОСТ – да застава буде тако једноставна да је дете може нацртати по сећању
 2. СМИСЛЕНИ СИМБОЛИЗАМ – да се боје, слике, шаре на застави лако повезују са оним што треба да симболизују
 3. КОРИСТИТИ 2-3 ОСНОВНЕ БОЈЕ – ограничити број боја на застави на три, евентуално четири, што јој даје добар контраст и те боје се могу наћи у стандардном сету боја (нпр. у паковању темпера)
 4. НЕ СТАВЉАТИ РЕЧИ (НАЗИВ) или ПЕЧАТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 5. ДА ЈЕ КАРАКТЕРИСТИЧАН ДИЗАЈН или ДА СЕ МОЖЕ ПОВЕЗАТИ СА НЕЧИМ – избегавајте копирање других застава али користите сличност да покажете повезаност
ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

Хералдика је наука о грбовима. Из XI – XIII века, датирају прва правила хералдике. Прво и основно је: грб мора да буде препознатљив (јасан) на даљину. Користе се само чисте боје, а не пастелне или нејасне, како би се и на великој даљини разликовале. Пуњење је оно што ставимо унутар грба, најчешће каква животиња или биљка, а може да буде и тврђава, или уопште ма који предмет.

Вексикологија је научно проучавање застава.

 

Општи критеријуми за израду идејног решења грба и заставе:

Грб и застава морају бити израђени у складу с уобичајеном хералдичком вексиколошком праксом и одговарати садржају конкурса;

 1. Број, распоред и садржај поља на предложеном решењу грба мора бити примерен хералдичкој пракси;
 2. Грб мора да садржи ''ШТИТ'' као есенцијални хералдички елемент и традиционални симбол заштите;
 3. Број, распоред и садржај поља у штиту морају задовољити хералдичку праксу, а њихов садржај мора бити у складу са захтевима конкурса;
 4. Облик и форма грба мора да омогућава технику штампања у више боја и да се грб, као симбол може користити за израду плакета, повеља, значки, јавних признања, сувенира и слично;
 5. Застава треба да је правоугаона (однос 6:4) и мора бити осмишљена сходно вексиколошкој пракси, у потпуности или делимично и да кореспондира са елементима грба.

Посебни услови у погледу презентације и опреме предложеног графичког решења грба и заставе:

 1. Цртежи којима се представља предлог решења грба и заставе морају бити рађени у боји и достављени на засебним листовима формата А4; ако је дигитална израда, предложена решења морају бити у формату .JPEG, у резолуцији 300 pixels/inch, RGB или CMYK color.
 2. Сваки од наведених листова који садржи предлоге мора бити засебно обележен именом и бројем;
 3. Техника израде предлога може да буде дигитална или ручна, али у боји (технике: туш, темпера, гваш и акварел, или комбинација тих техника);
 4. Уз цртеже неопходно је доставити и блазон - текстуални опис садржаја грба и заставе (један заједнички текст за оба симбола) али са посебним освртом на грб и посебно за заставу.

Наведени текст треба да буде достављен у штампаном облику на формату А4 или послат на мејл контакт особе.

Контакт особа за све недоумице и питања:

Проф. мр Милица Ускоковић
063/337-832 или путем е-поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Достављање конкурсних радова, њихов одабир и конкурсне награде:

1. Конкурсни радови се достављају у пакетима (ковертима А4) најкасније до 15,00 часова последњег дана конкурса и на адресу: ССШ “Васа Пелагић” ул. Цара Лазара 261, 26220 Ковин, са назнаком КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ГРБА И ЗАСТАВЕ - НЕ ОТВАРАТИ.

Уз рад потребно је доставити личне податке учесника
-  име и презиме аутора
-  занимање (ако сте ученик написати и назив школе)              
- адреса
-  контакт телефон
-  е-маил адреса
као и писану изјаву аутора да уколико буде награђен своје ауторско право аутоматски преноси на расписивача конкурса, и да је понуђено решење лична креација аутора.

2. Конкурс траје 30 дана од дана његовог објављивања. Уколико задњи дан конкурса пада у дане викенда или државног празника рок конкурса је први радни дан након викенда или државног празника.

Комисија ће по завршетку конкурса записнички прегледати све доспеле радове и извршити њихов одабир у року од 15 дана и о томе обавестити јавност путем јавних медија а награђени учесници писменим обавештењем.

Три науспешнија идејна решења се награђују и награде обухватају накнаду за рад, уложена материјална средства и уступање ауторских права расписивачу конкурса.

Награде су следеће:

I награда: 3.500,00 динара

II награда: 2.500,00 динара

III награда: 1.500,00 динара

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

1. Сваки учесник конкурса може учествовати са највише три рада али сваки тај рад мора бити достављен Комисији као посебна пошиљка (рад) и траженим садржајем;

2. Радови који буду стигли након истека рока од 30 дана од дана објављивања конкурса неће се узимати у разматрање;

3. Непотпуни предлози идејних решења, што на почетку прегледа доспелих радова записнички установљава Комисија, такође се неће узимати у разматрање;

Архива чланака