cep slide 1
Људско друштво је одавно постало свесно чињенице да је планета на којој живимо из дана у дан све загађенија. Из тог разлога рециклажа постаје део наше свакодневице и наша обавеза према друштву. Друштво параплегичара и квадриплегичара Баната је у складу са тим покренуло еколошко хуманитарну акцију Чеп за хендикеп. У оквиру ове акције скупљају се пластични чепови, који се потом односе на рециклажу, а од новца који се при томе добија купују се потребна ортопедска помагала. Наша школа се укључује у ову акцију како би подигли еколошку свест међу људима, али и како би се упознали са проблемима људи са хендикепом и помогли у рушењу предрасуда о њима.

Позивамо све људе да се придруже овој иницајитиви, брину о животној средини и буду хумани.

Координатор спровођења ове акције у нашој школи биће Марија Милић.

Марија Милић

Архива чланака