У нашој школи је 25.11.2021. одржан угледни час из енглеског језика и географије на тему „Volcanoes/Вулкани“ у реализацији ученика првог разреда, смера туеристичко хотелијерски техничар и предметних наставника Венере Арсенов Бојовић и Теодора Књегињића. Циљ ове активности је међупредметна корелација тј.  активна настава и вршњачка едукација,  јер су поред наставника Боје Пауновић,  Жељке Петровић и Мирјане Стевановић, присуствовали и ученици првог разреда, смера кувар-конобар. Међупредметна корелација и вршњачка едукација представљају подстицај у усвајању новог градива, али и интерактиван начин систематизације обрађених садржаја. Анализа исхода оваквих часова показује да се вршњачким учењем решава проблем индивидуализације наставе.Учење постаје стваралачко и оријентисано на проблем. Час је протекао у развијању знања о вулканима и њихов утицају и значају за туризам, развијању језичких вештина (разумевање, читање, говор, писање) и вежбању јавног наступа. Ученици су развијали способности закључивања и повезивање знања и на крају су извршили  самопроцену нивоа знања.

Ученици су били мотивисани и показали су позитиван однос према учењу и усвајању енглеског језика, географије и информатике.

Венера Арсенов Бојовић

Архива чланака